Дослідження

Гумові футерівки барабанних млинів: сучасний стан та перспектива розвитку

Для гірничо-збагачувальних комбінатів при сучасному погіршенні умов розробки родовищ корисних копалин, необхідності залучення в переробку руд з пониженим вмістом корисного компонента та збільшення обсягів переробки вихідної сировини, досить важливим є підвищення продуктивності відділень рудопідготовки та, перш за все, відділень подрібнення. У собівартості залізорудного концентрату енерговитрати на подрібнення руди в млинах складають більше 50%. Відомо, що енергоємність гірських порід прямо пропорційна квадрату міцності і обернено пропорційна модулю пружності. Відомо також, що межа міцності породи на стиск приблизно в 7-10 разів більше межі міцності на зрушення. Таким чином, якщо розглядати фізичну сутність процесу руйнування, то в технології подрібнення необхідно дотримуватися наступного принципу: руйнування гірської породи повинно здійснюватися за рахунок створення переважно зсувних напруг.

На думку провідних світових фірм в найближчі 20 років не передбачається більш ефективних способів дезінтеграції мінеральної сировини, ніж подрібнення в барабанних млинах.

На сьогоднішній день млини (в основному, барабанні - кульові та самоподрібнення) в сенсі оптимального конструювання досягли деякої межі, і подальше їх вдосконалення можливо переважно за рахунок поліпшення технологічних схем і якості захисної футерівки. Футерівка не тільки захищає барабан від зносу і динамічних навантажень, але і безпосередньо впливає на процес подрібнення.

Світовий досвід свідчить: на сьогоднішній день гумові футерівки завдяки своїм унікальним властивостям - високою довговічністю і надійністю, великої дисипації енергії гуми, високої зносостійкості і т.д. - мають явну перевагу перед металевими. Серед конструкцій гумових футерівок на ринку послуг найбільше користуються попитом футерівки виробництва ТОВ «Валса ГТВ» (м. Біла Церква, Україна) - «Плита-Хвиля», «G.M.-Хвиля», «Плита-Ліфтер» і т.д. В цілому в порівнянні з металевими футерівками самофутеруюча гумова футерівка «Плита - Хвиля» на кульових млинах 2 і 3 стадії подрібнення дозволяє: - знизити масу комплекту футерування більш ніж в 3-5 разів і тим самим підвищити термін служби опорних підшипників; - знизити експлуатаційні витрати на монтажно- демонтажні роботи по заміні зношеної футерівки і зменшити ризик нещасних випадків; в 2-3 рази знизити шум; на 3-5% підвищити коефіцієнт використання млинів; забезпечити задану продуктивність млина вже з перших годин роботи; знизити витрату мелючих тіл на 6-10%; зменшити споживання електроенергії на 7-9% (в цілому на технологічну секцію на 10-12%); збільшити термін служби на 80-150%; збільшити тривалість міжремонтних циклів у два рази.

Приклад: Випробування 2009 - 2012 р.р. (МШЦ 3,6х5,5 другої і третьої стадії подрібнення технологічних секцій РОФ-1 ПАТ «ПІВНГЗК»).

Крім цього, застосування гумових футерівок в технологічних схемах рудопідготовки дозволило: знизити питому витрату мелючих тіл на 10% і знизити питому витрату електроенергії в цілому на технологічну секцію на 10-12%.

Тому сьогодні стає вигідним вибрати оптимальну конструкцію гумової футерівки, що забезпечує необхідний приріст готового класу, зниження енергоспоживання і витрати куль, ніж робити ставку тільки на вартість футерівки.

Автор: Доктор технічних наук, професор, академік, лауреат Державної премії, заслужений діяч науки і техніки України, радник директора з наукової роботи ТОВ «Валса ГТВ» - Дирда Віталій Іларіонович.